Koluszki – Budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715

Informacje o realizacji
Inwestor:ZDW Łódź
Przeszkoda:linia kolejowa nr 1 i 17, drogi wojewódzkie i lokalne
Klasa techniczna drogi:G
Konstrukcja obiektów:wieloprzęsłowa
Rozpiętość teoretyczna:21,00+29,70+33,00+27,60+21,00 m
Okres realizacji:2021 - 2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl