01.08.2023 r. Kolejna umowa z GDDKiA. Naprawimy uszkodzony wiadukt WD-19 nad drogą ekspresową S3

Podpisaliśmy umowę z GDDKiA na naprawę wiaduktu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1016D, w okolicy węzła Głogów Zachód, który stanowi dojazd do miejscowości Jakubów. 

Zadanie zostanie zrealizowane w systemie Projektuj i buduj. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a następnie prace w terenie.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie rozbiórek części konstrukcji obiektu i elementów wyposażenia, uwolnienie spiętej konstrukcji obiektu, wzmocnienie gruntu pod fundamentami podpór, wzmocnienie słupów filara, odtworzenie rozebranych elementów i naprawę nawierzchni drogi S3 oraz drogi powiatowej. Dodatkowo zaplanowano monitoring zachowania się obiektu po wykonanej naprawie.

Termin realizacji zadania to 14 miesięcy od podpisania umowy. 

Wartość inwestycji: ok. 5, 1 mln złotych. 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl