Nowe umowy – Jasło, Miejsce Piastowe

Miło nam poinformować o podpisaniu z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie dwóch umów dot. realizacji:
1. Remont wiaduktu nad linią kolejową niezelektryfikowaną w m. Jasło w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 206+357
2. Remont mostu przez potok bez nazwy w m. Miejsce Piastowe w ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Barwinek w km 257+625
  

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl