Preczów – Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812S – ul. Szkolna

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:PZD Będzin
Przeszkoda:rzeka Czarna Przemsza
Konstrukcja obiektu:belka ciągła, trójprzęsłowa
Rozpiętość teoretyczna:11,70+18,20+11,70 m
Okres realizacji:2022-2023

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl