Rozbudowa obiektu mostowego nad ciekiem Chudowskim

Informacje o realizacji
Inwestor:Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A.
Przeszkoda:potok Chudowski
Klasa techniczna drogi:GP
Okres realizacji:2020 - 2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl