Wiśniówka – Wykonanie remontu wiaduktu WD-6b nad drogą ekspresową S7e

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Kielce
Przeszkoda:droga ekspresowa S7
Konstrukcja obiektów:płytowa wieloprzęsłowa, sprężona
Rozpiętość teoretyczna:20,00+30,00+20,00 m
Okres realizacji:2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl