Zakończenie prac – Jasło

Koniec miesiąca przynosi zakończenie kolejnej naszej budowy! Tym razem jest to: Remont obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 19 i 28: Część 3. „Remont wiaduktu nad linią kolejową niezelektryfikowaną w m. Jasło w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w km 206+357 realizowany na zlecenie GDDKiA Rzeszów!

 

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl