Zielonki – Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego

Informacje o realizacji
Inwestor:Gmina Zielonki
Przeszkoda:Potok Korzkiewka
Klasa techniczna drogi:L
Konstrukcja obiektu:Most stalowy z blach falistych
Rozpiętość teoretyczna:7,20 m
Okres realizacji:2019 - 2020

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl